Kurtiesiems mokiniams skirta socialinių inovacijų ugdymo programa

Projekto “Sign for Change” misija – pašalinti esamas kliūtis ir suteikti pritaikytas metodikas bei edukacines veiklas, kurios padėtų kurtiesiems ir neprigirdintiems mokiniams ugdyti jų pasitikėjimą, savigarbą, stiprinti savo tapatybę bei pagrindines kompetencijas, kad taptų ateities pokyčių kūrėjais.

Kurčiųjų mokinių socialinių inovacijų ugdymo programa siekiama padėti mokytojams ir kitiems pedagogams susipažinti su socialinėmis naujovėmis ir ugdyti mokinių pokyčių potencialą. Į mokymų programą įtraukta aukštos kokybės mokymo medžiaga, teorijos, gairių ir veiklos forma.

Mokymų programa yra sukurta mokytojams ją naudoti kaip pamokų planą, kurį galima įgyvendinti, dirbant tiesiogiai su mokiniais klasėje. Be to, išsamesnę SIE koncepcijos ir jos taikymo mokyklose apžvalgą bus galima rasti internetiniuose mokytojų mokymuose „Sign for Change“.

Prieš kuriant mokinių ugdymo programą ir mokytojų rengimą, buvo atlikta poreikių analizė. Naudota metodika buvo pritaikyta sistemingai:

Poreikių analizė

Internetinė apklausa, kurioje dalyvavo 75 dalyviai (pedagogai ir kiti specialistai, dirbantys su kurčiais mokiniais iš visų šalių partnerių), leido mums nustatyti SIE diegimo poreikį kurčiųjų ugdymo kontekste.

Mokymosi tikslai

Mokymosi tikslai yra konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, aktualūs ir ribojami laiko (SMART). Jie visiškai sutelkia dėmesį ir padeda pasirinkti tinkamą turinį ir veiklas.

Turinio parinkimas ir seka

Buvo nustatytos pagrindinės mokymo programos turinio sritys, temos ir kompetencijos.

Mokymo strategijos ir veiklos

Buvo nustatytos mokymo strategijos ir veiklos, kurios naudojamos siekiant įtraukti mokinius ir palengvinti jų mokymąsi bei sėkmingai buvo įtraukti įvairūs mokymo metodai, įskaitant gaires, mokymąsi bendradarbiaujant, praktinę veiklą ir išteklius.

Pritaikymas besimokantiems kurtiesiems

Formuojant turinį buvo atsižvelgta į specifinius kurčiųjų mokinių poreikius, akcentuojant gestų kalbos svarbą bendravime.

Parsisiųsti ugdymo programą

Paspauskite žemiau esantį mygtuką, kad atsisiųstumete socialinio ugdymo inovacijų programą kurtiesiems mokiniams. Greitai ugdymo programa bus išversta į visas projekto kalbas.