Το έργο Sign For Change

Το Sign for Change είναι ένα καινοτόμο έργο, διάρκειας 30 μηνών, καθώς θα εισάγει στην Ευρώπη το πρώτο εκπαιδευτικό πακέτο ενδυνάμωσης κωφών μαθητών νεαρής ηλικίας, με στόχο να μετουσιωθούν σε φορείς αλλαγής. Αντιπροσωπεύει την πρώτη προσπάθεια, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης κωφών παιδιών, στοχεύοντας στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξή τους και στην ανάπτυξη ικανοτήτων-κλειδιά για τον 21ο αιώνα. Η πρωτοποριακή φύση του έργου οφείλεται στη φιλοσοφία της θεμελιώδους εκπαίδευσης, την Εκπαίδευση μέσα από την Κοινωνική Καινοτομία (SIE).

Η αποστολή

Η κύρια αποστολή του έργου είναι να ενισχύσει την εξωστρέφεια των κωφών παιδιών και να τονώσει την αυτοπεποίθησή τους με απώτερο στόχο να τα ενθαρρύνει να αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες και ικανότητες που θα τα βοηθήσουν να ενσωματωθούν ως ίσα, ενεργά και παραγωγικά μέλη της κοινωνίας.

Κύριος στόχος

Το έργο στοχεύει να έχει ουσιαστικό αντίκτυπο όχι μόνο στους κωφούς μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους συναφείς επαγγελματίες αλλά και σε ιδρύματα νοηματικής γλώσσας, στην κοινότητα κωφών και στις οικογένειες με κωφά μέλη.

Αποτελέσματα

Όλα τα αποτελέσματα θα είναι δημόσια και δωρεάν για το κοινό. Στο έργο συμμετέχουν έξι εταίροι από πέντε διαφορετικές χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία και Ισπανία). Οι εταίροι με τις δεξιότητές τους συνδυαστικά, αλλά και με το απαραίτητο υπόβαθρο είναι κατάλληλοι για την επίτευξη των στόχων του έργου.

Τι είναι η Εκπαίδευση μέσα από την Κοινωνική Καινοτομία (SIE);

Η Εκπαίδευση μέσα από την Κοινωνική Καινοτομία (SIE) είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό μοντέλο που έχει εφαρμοστεί, δοκιμαστεί και επικυρωθεί από πλήθος γενικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη κατά την περίοδο 2018-2020, ως μέρος του έργου Horizon 2020 NEMESIS

Ο πυρήνας της Εκπαίδευσης μέσα από την Κοινωνική Καινοτομία (SIE) είναι η διαδικασία της συν-δημιουργίας που συνεπάγεται τη συνεργατική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων μεταξύ ομάδων με μέλη από διαφορετικές γενιές, οι οποίες συγκεντρώνονται για να συν-δημιουργήσουν λύσεις και να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές.

Οραματίζεται ότι τα αποτελέσματα του έργου θα έχουν θετικό αντίκτυπο στην προθυμία και τις ικανότητες των μαθητών να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύονται οι δεξιότητες και οι ικανότητές τους.

Οι στόχοι μας

  1. Ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού μοντέλου βασισμένο στην Εκπαίδευση μέσα από την Κοινωνική Καινοτομία (SIE) που θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να υιοθετήσουν μία νέα προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση για κωφούς μαθητές
  2. Παρουσίαση προτύπων σε κωφά παιδιά που θα τα φέρουν σε επαφή με την κοινότητα των κωφών και συγκεκριμένα με κωφούς επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και επιστήμονες
  3. Ανάδειξη και προώθηση της νοηματικής γλώσσας ως εργαλείου για μία συμπεριληπτική και καινοτόμο εκπαίδευση. – Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για δυνατότητα εφαρμογής των καινοτόμων αποτελεσμάτων του έργου, ώστε τα κωφά παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητες του φορέα αλλαγής.
  4. Να φέρουμε σε επαφή κωφά παιδιά από διαφορετικές χώρες και να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή τους, ώστε να ταυτιστούν με την ευρύτερη κοινότητα των κωφών.