Εταίροι

Στο έργο “Sign for Change” συμμετέχουν έξι εταίροι από πέντε διαφορετικές χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία και Ισπανία). Οι εταίροι με τις δεξιότητές τους συνδυαστικά, αλλά και με το απαραίτητο υπόβαθρο είναι κατάλληλοι για την επίτευξη των στόχων του έργου.

Το Institute for Learning Innovation (ILI) είναι το κέντρο ηλεκτρονικής εκμάθησης του Friedrich Alexander-Universität. το ILI, μια διεπιστημονική ομάδα με περισσότερους από 30 επιστήμονες ερευνά και αναπτύσσει τεχνολογικά βελτιωμένη διδασκαλία και εκμάθηση από το δημοτικό σχολείο έως τους ενήλικες μαθητευόμενους. Με ένα δίκτυο ευρωπαϊκών και εθνικών εταίρων, το ILI εκτελεί σχετικά έργα και προσφέρει συμβουλές και την τεχνογνωσία του. Το ILI, μέσα από μία πληθώρα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε περισσότερα από 300 ευρωπαϊκά έργα για περισσότερα από 25 χρόνια.

Η Stimmuli είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που οραματίζεται να εμπνεύσει την εκπαίδευση του μέλλοντος και να πυροδοτήσει θετικές αλλαγές στην κοινωνία. Για να επιτύχει την αποστολή του σχεδιάζει και υλοποιεί τόσο εκπαιδευτικά έργα, όσο και έργα ενδυνάμωσης που καλλιεργούν τη νοοτροπία της αλλαγής, εισάγουν την επιχειρηματική σκέψη και ωθούν σε συμπεριφορικές αλλαγές για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.

Το Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και η πλειονότητα των εργαζομένων είναι κωφοί, φυσικοί χρήστες της νοηματικής γλώσσας. Εξειδικεύονται στη διδασκαλία της νοηματικής γλώσσας σε ακούοντες ενήλικες, στη δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου για τα μέσα, στη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκστρατειών προώθησης των ίσων δικαιωμάτων των κωφών και την άνευ όρων πρόσβασή τους στη νοηματική γλώσσα.

Το Ινστιτούτο βρίσκεται στη βορειο-δυτική Ιταλία και λειτουργεί σε επίπεδο υπηρεσιών περιφερειακά και εθνικά, και σε διεθνές επίπεδο για εξειδικευμένα έργα. Το Ινστιτούτο Κωφών του Τορίνο ιδρύθηκε το 1814 και παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων για παιδιά και ενήλικες, που είναι κωφοί, βαρήκοοι και για άτομα με γλωσσικά και γνωστικά προβλήματα.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Κωφών και Βαρήκοων της Λιθουανίας (LKNUC) είναι ένα κρατικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που εκπαιδεύει μαθητές με προβλήματα ακοής στη Δημοκρατία της Λιθουανίας. There are 110 students from pre-school to high school and 130 staff members including 75 teachers. Το Κέντρο διαθέτει τμήματα γενικής, προσχολικής και άτυπης αγωγής τμήματα κοινωνικοποίησης, εκπαιδευτικής υποστήριξης και αξιολόγησης, καθώς και τμήματα ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και έρευνας της νοηματικής γλώσσας.

Το Σχολείο Gaudem, που βρίσκεται στη Μαδρίτη της Ισπανίας, δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960 από μία ομάδα επαγγελματιών που ίδρυσαν το Instituto Hispano Americano de la Palabra, ένα μικρό σχολείο ειδικής αγωγής για κωφούς μαθητές, στο οποίο υπηρέτησαν το έργο τους για περισσότερα από 40 χρόνια. Τον Σεπτέμβριο του 2008 άνοιξε το Σχολείο Gaudem και από τότε η διγλωσσία στη νοηματική γλώσσα απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη διάσταση για τους κωφούς μαθητές μας. Εξελιχθήκαμε από ένα σχολείο ειδικής αγωγής με 33 μαθητές, σε ένα μεγαλύτερο σχολείο όπου συνυπάρχουν 60 κωφοί μαθητές με 1100 ακούοντες μαθητές.